គេហទំព័រសំខាន់ៗ

ឆ្នាំ២០២០ វិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់នៅកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ ១,៧%

ឆ្នាំ២០២០ វិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់នៅកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ...

របាយការណ៍​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ​បានព្យាករ​ទម្លាក់ ​កំណើន​វិស័យអចលនទ្រព្យរបស់កម្ពុជាថាអាចនឹងធ្លាក់ចុះ​ប្រមាណ...

កម្ពុជាត្រៀមសណ្ឋាគារ និងសាលារៀនជាង៣ពាន់បន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

កម្ពុជាត្រៀមសណ្ឋាគារ និងសាលារៀនជាង៣ពាន់បន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមបន្ទប់ចំនួន...

កម្ពុជាសម្រេចជ្រើសសណ្ឋាគារ The Great Duke ធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យព្យាលបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

កម្ពុជាសម្រេចជ្រើសសណ្ឋាគារ The Great Duke ធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យព្យាលបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចជ្រើសសណ្ឋាគារ The Great Duke អតីតសណ្ឋាគារអាំងទែកុងទីណង់តាល់ ជាសណ្ឋាគារផ្កាយប្រាំដ៏ធំមួយនៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ...