ហេដ្ឋារចនាសម្ព៌ន្ធ

អ្នកស្រាវជ្រាវជួយឲ្យគម្រោងរថភ្លើងក្រោមដីក្រុងញូយ៉ក បញ្ចប់មុនពេលកំណត់៣ខែ និងសន្សំថវិកា១០០លានដុល្លារ

អ្នកស្រាវជ្រាវជួយឲ្យគម្រោងរថភ្លើងក្រោមដីក្រុងញូយ៉ក បញ្ចប់មុនពេលកំណត់៣ខែ...

ដោយមានការអញ្ជើញរបស់អភិបាលក្រុង ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell និង...

ប្រស៊ីលនឹងចំណាយ ១១ពាន់លានដុល្លារ លើការដឹកជញ្ជួនសាធារណៈ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ប្រវែង ៣០០គ.ម

ប្រស៊ីលនឹងចំណាយ ១១ពាន់លានដុល្លារ លើការដឹកជញ្ជួនសាធារណៈ...

អភិបាលក្រុង São Paulo រំពឹងថាគម្រោងនេះ អាចដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដ៏អាក្រក់ ដែលកើតមានជាយូរមកហើយនៅក្នុងរដ្ឋធានី...

ទីតាំងរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាចជាតំបន់រងគ្រោះពីរលកស៊ូណាមិ

ទីតាំងរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាចជាតំបន់រងគ្រោះពីរលកស៊ូណាមិ

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសឥណ្ឌូនេ បានសិក្សាឃើញថាទីតាំង ដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រោងនឹងសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មី...