ហិរញ្ញវត្ថុ

កូវីដ១៩ បានក្លាយជាឱកាសមាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យ Forex

កូវីដ១៩ បានក្លាយជាឱកាសមាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យ Forex

ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ (Covid19) បានជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ទីផ្សារពិភពលោក ដែលនាំឲ្យមានបម្រែបម្រួលខ្លាំងដល់វិស័យជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ​...

ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុន

ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុន

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ មានការកើនឡើងដល់ប្រមាណជា ២៨,៤ ពាន់លានដុល្លារ ពោលគឺជាការកើនឡើងចំនួន...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចេញប្រកាសស្តីពីការណែនាំអនុវត្តលើកទឹកចិត្តពន្ធកាត់ទុកដល់អ្នកវិនិយោគមូលបត្រ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចេញប្រកាសស្តីពីការណែនាំអនុវត្តលើកទឹកចិត្តពន្ធកាត់ទុកដល់អ្នកវិនិយោគមូលបត្រ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសស្តីពីការណែនាំអនុវត្តលើកទឹកចិត្តពន្ធកាត់ទុកដល់អ្នកវិនិយោគមូលបត្រ...

CMA ៖ អតិថិជនប្រមាណ១១ម៉ឺននាក់ដាក់ពាក្យស្នើសុំការពន្យារការសងប្រាក់ ដោយរងផលប៉ះពាល់ពី កូវីដ១៩

CMA ៖ អតិថិជនប្រមាណ១១ម៉ឺននាក់ដាក់ពាក្យស្នើសុំការពន្យារការសងប្រាក់...

តួលេខនៃការស្នើសុំប្រមាណ ១១ ម៉ឺននាក់នេះ គឺជាតួលេខគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រ ទី ៨ ខែឧសភា ប៉ុណ្ណោះ...

រដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញថវិកា ១០០លានដុល្លារដើម្បីជួយសហគ្រាសណាដែលរងគ្រោះដោយសារកូវីដ១៩

រដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញថវិកា ១០០លានដុល្លារដើម្បីជួយសហគ្រាសណាដែលរងគ្រោះដោយសារកូវីដ១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញថវិកា ១០០លានដុល្លារដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឱ្យ​សហគ្រាសធុនតូច...

វៀតណាមរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងរួមចំណែក៣០%នៃGDP នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

វៀតណាមរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងរួមចំណែក៣០%នៃGDP នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីឧស្សាហកម្ម៤.០របស់វៀតណាម បានដាក់គោលដៅថាសេដ្ឋកិច្ចដីជីថលនឹងរួមចំណែក...

BNI Pioneer Chapter កំណត់យុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៤ សម្រាប់អាណត្តិទី៣

BNI Pioneer Chapter កំណត់យុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៤ សម្រាប់អាណត្តិទី៣

នៅក្នុងអាណត្តិទី៣ នៃឆ្នាំ២០២០ នេះ BNI Pioneer Chapter ដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្ត៤ ដើម្បីពង្រឹងនូវគុណភាពសម្រាប់សមាជិកជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់...

ធនាគារជាតិស្នើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបន្ធូរបន្ថយការសងបំណុលដល់អតិថិជន

ធនាគារជាតិស្នើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបន្ធូរបន្ថយការសងបំណុលដល់អតិថិជន

ក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្នើសុំការយោគយល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន