សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុន

ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុន

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ មានការកើនឡើងដល់ប្រមាណជា ២៨,៤ ពាន់លានដុល្លារ ពោលគឺជាការកើនឡើងចំនួន...

CMA ៖ អតិថិជនប្រមាណ១១ម៉ឺននាក់ដាក់ពាក្យស្នើសុំការពន្យារការសងប្រាក់ ដោយរងផលប៉ះពាល់ពី កូវីដ១៩

CMA ៖ អតិថិជនប្រមាណ១១ម៉ឺននាក់ដាក់ពាក្យស្នើសុំការពន្យារការសងប្រាក់...

តួលេខនៃការស្នើសុំប្រមាណ ១១ ម៉ឺននាក់នេះ គឺជាតួលេខគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រ ទី ៨ ខែឧសភា ប៉ុណ្ណោះ...

រដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញថវិកា ១០០លានដុល្លារដើម្បីជួយសហគ្រាសណាដែលរងគ្រោះដោយសារកូវីដ១៩

រដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញថវិកា ១០០លានដុល្លារដើម្បីជួយសហគ្រាសណាដែលរងគ្រោះដោយសារកូវីដ១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញថវិកា ១០០លានដុល្លារដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឱ្យ​សហគ្រាសធុនតូច...

វៀតណាមរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងរួមចំណែក៣០%នៃGDP នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

វៀតណាមរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងរួមចំណែក៣០%នៃGDP នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីឧស្សាហកម្ម៤.០របស់វៀតណាម បានដាក់គោលដៅថាសេដ្ឋកិច្ចដីជីថលនឹងរួមចំណែក...

ធនាគារជាតិស្នើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបន្ធូរបន្ថយការសងបំណុលដល់អតិថិជន

ធនាគារជាតិស្នើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបន្ធូរបន្ថយការសងបំណុលដល់អតិថិជន

ក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្នើសុំការយោគយល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងគ្រោងរុះរើអគារធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសាងសង់ថ្មី

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងគ្រោងរុះរើអគារធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសាងសង់ថ្មី

ការរុះរើ អគារក្រហម និងផ្ទះពីរល្វែង នៃសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង នេះដោយសារតែអគារមានវ័យចំណាស់...

World Bank ផ្តល់ថវិកា២០លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់វិបត្តិកូវីដ១៩

World Bank ផ្តល់ថវិកា២០លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់វិបត្តិកូវីដ១៩

គម្រោងនេះនឹងផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការសាងសង់ទីតាំងសម្រាប់ការដាក់នៅដោយឡែកក៏ដូចជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩...

NBC មានផែនការអ្វីខ្លះទាក់ទងលើវិស័យទូទាត់ប្រាក់នៅកម្ពុជា

NBC មានផែនការអ្វីខ្លះទាក់ទងលើវិស័យទូទាត់ប្រាក់នៅកម្ពុជា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងនូវគម្រោងបាគង ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់...