សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

វៀតណាមរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងរួមចំណែក៣០%នៃGDP នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

វៀតណាមរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងរួមចំណែក៣០%នៃGDP នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីឧស្សាហកម្ម៤.០របស់វៀតណាម បានដាក់គោលដៅថាសេដ្ឋកិច្ចដីជីថលនឹងរួមចំណែក...

NBC មានផែនការអ្វីខ្លះទាក់ទងលើវិស័យទូទាត់ប្រាក់នៅកម្ពុជា

NBC មានផែនការអ្វីខ្លះទាក់ទងលើវិស័យទូទាត់ប្រាក់នៅកម្ពុជា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងនូវគម្រោងបាគង ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់...

តើសេវាកម្ម Payroll Administration ជួយអ្វីខ្លះដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម?

តើសេវាកម្ម Payroll Administration ជួយអ្វីខ្លះដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម?

Payroll Administration គឺជាសេវាកម្ម ដែលជួយសម្របសម្រួលរៀបចំកុងត្រា និងបើកប្រាក់ខែជំនួសឱ្យក្រុមហ៊ុនអតិថិជន...

ភាពរីកចម្រើននៃសេវាទូទាត់បានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា?

ភាពរីកចម្រើននៃសេវាទូទាត់បានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា?

បច្ចុប្បន្ននេះសេវាផ្ទេរប្រាក់ ដក និងដាក់ប្រាក់​ ព្រមទាំងការទូទាត់តាមទូរសព្ទដៃ មាន​ការរីកចម្រើនគួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៖ទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធទូទាត់បានលើកកម្ពស់ការទូទាត់សងប្រាក់ជាអេឡិចត្រូនិក

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៖ទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធទូទាត់បានលើកកម្ពស់ការទូទាត់សងប្រាក់ជាអេឡិចត្រូនិក

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ឬ តាមទូរសព្ទដៃ ដែលជាមធ្យោបាយទូទាត់ថ្មីមួយនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកំពុងមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។...

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធទូរសព្ទដៃទុកចិត្តបានអត់?

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធទូរសព្ទដៃទុកចិត្តបានអត់?

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានគ្រឹះស្ថានហិរញវត្ថុនានាកំពុងចាប់ផ្តើមអនុវត្តបណ្តើរៗ...

ការបង្កើតថ្មីជាយុទ្ធសាស្រ្ត ប្រគួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារផ្ទេរប្រាក់

ការបង្កើតថ្មីជាយុទ្ធសាស្រ្ត ប្រគួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារផ្ទេរប្រាក់

ក្រៅពីការពង្រីកភ្នាក់ងារ និងបង្កើនភ្នាក់ងារផ្កាយប្រាំ ឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅទូទាំងប្រទេស...

ក្រុមហ៊ុនគួរដឹង! ការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យមិនបានត្រឹមត្រូវផ្តល់ហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្ម?

ក្រុមហ៊ុនគួរដឹង! ការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យមិនបានត្រឹមត្រូវផ្តល់ហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្ម?

អ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យបានឲ្យដឹងថា ការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនមិនស្របតាមស្តង់ដារ...