អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុន ខេអេចប៊ី មេឌា គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយបែបឌីជីថលនៅកម្ពុជា​ ដែលផ្តោត​ជាចំបងលើទីផ្សារសំណង់ និង អចលនទ្រព្យ។ ខេអេចប៊ី មេឌា ផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម បែបឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាច្រើនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ ដែលមាន​បំណង​ចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្ម ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យស្លោករបស់យើងរួចមកហើយ ខេអេចប៊ីមេឌា មានបំណង​ជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់លោកអ្នក​ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅ​របស់​អ្នក ដើម្បី​ជួយ​លោកអ្នកបង្កើតឲ្យមានការលក់តាមរយៈសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយគំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​របស់​យើង ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។

១. តើ ខេអេចប៊ី មេឌា ផ្តោតលើព័ត៍មានបែបណាខ្លះ?

ខេអេចប៊ី មេឌា ផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៍មានដែលមានប្រយោជន៍ ជាភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ និង ព័ត៍មាននានា នៅកម្ពុជា និងទូទាំងសកលលោក ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង៖

 • គម្រោងសាងសង់
 • ​​បច្ចេកវិទ្យាសាងសង់
 • ផលិតផល និងសេវាកម្ម
 • ជីវប្រវត្តិ
 • ប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ការវិវត្តន៍នៃស្ថាប័ត្យកម្ម និង វិស្វកម្ម
 • បទបញ្ញតិ្តពីសំណង់
 • ទិន្នន័យពីវិស័យសំណង់ និង អចនទ្រព្យ

 

២.​ តើ ខេអេចប៊ី មេឌា ផ្តោតលើទស្សនិកជនប្រភេទណា?

តាមរយៈច្រកផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើង ទស្សនិកជនរបស់ខេអេចប៊ី មេឌា គឺជាក្រុមបុគ្គលដែលចាប់អារម្មណ៍ លើវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ ដែលពួកគេមានដូចជា៖

 • ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ 
 • វិស្វករ
 • ស្ថាប័ត្យករ
 • ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍
 • អ្នកឌីហ្សាញ
 • កុងស៊ុលតង់
 • ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ
 • អ្នកមានអាជីពផ្នែកសាងសង់
 • មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល
 • អាជីវករជួញដូរគ្រឿងសំណង់
 • បុគ្គលទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់​​ និងអចលនទ្រព្យ