ត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចូលគ្រឿងសំណង់មានតម្លៃសរុបជាង៣០០លានដុល្លារ

ត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចូលគ្រឿងសំណង់មានតម្លៃសរុបជាង៣០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញទិន្នន័យនៃការនាំចូលគ្រឿងសំណង់នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ នេះ កម្ពុជាបាននាំចូលគ្រឿងសំណង់មានតម្លៃសរុបប្រមាណ ៣១៧លានដុល្លារ ក្នុងនោះសម្រាប់សម្ភារសំណង់ទូទៅមានតម្លៃជាង ២២៦លានដុល្លារ។

យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍ បាន​បង្ហាញថាចាប់ពី​ខែមករា​ដល់​ខែ មីនា ឆ្នាំ​ ២០២០ កម្ពុជា​នាំចូល​គ្រឿងសំណង់​ពី​បរទេស​មាន​តម្លៃ​សរុប ៣១៧, ៧៤ ​លាន​ដុល្លារ​ ស្មើ​នឹង​បរិមាណ ៨៧៩.៣៩៤ ​តោន​ក្នុង​នោះ​សម្ភារ​សំណង់​ទូទៅ​មាន​តម្លៃ ២២៦,៣៣ ​លាន​ដុល្លារ​ ក្នុង​បរិមាណ ៣៩៤.៣៤៥ ​តោន ដែក​មាន​តម្លៃ ៦៦,៨២ ​លាន​ដុល្លារ​ ក្នុង​បរិមាណ​ចំនួន ១០០.៤៤០ ​តោន និង​ស៊ីម៉ងត៍​មាន​តម្លៃ ២៤,៥៧៣ ​លាន​ដុល្លារ​ និង​មាន​បរិមាណ ៣៨៣.៦០៣ ​តោន​។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៩ កម្ពុជា​បាន​នាំចូល​គ្រឿងសំណង់​មានតម្លៃ​សរុប ១.៦៩៦,៣១ ​លាន​ដុល្លារ​ កើនឡើង ៥៨,៩៧ ​ភាគរយ បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០១៨ ដែល​មាន​តម្លៃ​ត្រឹម ១.០៦៧,០៤ ​លាន​ដុល្លារ​។ ចំណែក​បរិមាណ​នៃ​ការនាំ​ចូល​គឺ​មាន​កំណើន ៤៦,៧១ ​ភាគរយ​ ពី​ចំនួន ៣.១៨១.១៤១ ​តោន​ ទៅ​ដល់​ចំនួន ៤.៦៦៧.៥៥០ ​តោន​។

សូមបញ្ជាក់ថាការនាំចូលគ្រឿងសំណង់មកកម្ពុជាភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេស ចិន ថៃ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី និងអាល្លឺម៉ង់ ខណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានលទ្ធភាពផលិតស៊ីម៉ង់ត៌បានដោយខ្លួនឯង សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកបានដោយមិនចាំបាច់នាំចូលពីក្រៅប្រទេសដូចមុននោះទេ៕

អត្ថបទដោយ: Nary