អ្នកចង់វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវធ្វើការវិភាគទីផ្សារអោយច្បាស់លាស់ជាមុនសិន

អ្នកចង់វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវធ្វើការវិភាគទីផ្សារអោយច្បាស់លាស់ជាមុនសិន
ភ្នំពេញ៖​ អ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍន៍វិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី  បានលើកឡើងថា ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ឬ មុននឹងចាប់ផ្តើមវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ  គឺទាមទារឲ្យអ្នកវិនិយោគត្រូវធ្វើការវិភាគទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគ(Market Research )​អោយបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។ លោក Daniel Tan Gark Bin មាន​បទពិសោធន៍​ជាង ៤០ឆ្នាំលើ​ការគ្រប់គ្រង់នឹង​អភិវឌ្ឍ​អចលនទ្រព្យ និងជាវាគ្មិននៅក្នុងសិក្ខាសិលាស្តីពី គន្លឹះ ១២យ៉ាង បានពន្យល់ថា ការវិភាគទីផ្សារ គឺសំដៅលើការព្យាករណ៏ទំហំទីផ្សារ និងការលូតលាស់នៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាទីផ្សារដែលមានក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រត្តិបត្តិ។​ លោកមានប្រសាសន៍ថា៖«ការធ្វើវិភាគទីផ្សារមានសារៈសំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាន់ណាស់ ព្រោះអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រួចគោលដៅជាក់លាក់មួយ មុននឹងចាប់ផ្តើមការវិនិយោគ»។ លោកDaniel Tanបានបន្តថា អ្វីដែលអ្នក គួរធ្វើសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ​គឺត្រូវដឹង និន្នាការទីផ្សារ​ វិ​សាលភាពនៃដៃគូប្រកួតប្រជែង ការកំណត់ពេលវេលា ធ្វើDigital Marketing នយោបាយនិងច្បាប់ ​​​ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ​ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​ និងដើមទុនវិនិយោគ។​ លោកបញ្ជាក់ទៀតថា ការវិភាគ​​ ការតាមដាន និងសិក្សាស្វែងយល់ពីរបត់នៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យទាំងពេលកន្លងមក និងបច្ចុប្បន្នបានល្អិតល្អន់ អាចជួយអោយអ្នកវិនិយោគទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម។ Image result for real estate market research in cambodia Image result for ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា  
អត្ថបទដោយ: Panha