រាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានទីផ្សារទូលាយសម្រាប់ការវិនិយោគលើមណ្ឌលផ្សារទំនើប

រាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានទីផ្សារទូលាយសម្រាប់ការវិនិយោគលើមណ្ឌលផ្សារទំនើប

ភ្នំពេញ៖ ទោះបីនៅរាជធានីភ្នំពេញមានផ្សារទំនើបមួយចំនួនបានបិទ ក៏ប៉ុន្តែក៏មានវត្តមានផ្សារទំនើបជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងនោះអ្នកជំនាញបានអះអាងពីភាពវិជ្ជមាននៃការវិនិយោគ​លើ​មណ្ឌល​ផ្សារ​​​ទំនើប​ក្នុង​​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដោយសារ​​​មើលឃើញ​ពី​ទីផ្សារ​ធំទូលាយ​និង​កំណើន​នៃ​​នគរូបនីយកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

លោក Michael Vong  នាយកគ្រប់គ្រងផ្សារទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង រីថែល តាមរយៈក្រសួងព័ត៌មានបាន​បញ្ជាក់​ថា ​បច្ចុប្បន្ន​ការ​លក់ដូរ​ទំនិញ​នៅផ្សារ​ទំនើប​មានត្រឹមតែ​ប្រមាណ​ ៣០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ​ ខណៈ​ដែល​ការ​លក់រាយនៅតាមផ្សារ​ធម្មតា​មានរហូតដល់ ៧០​ភាគរយ ដែល​នេះ​​ផ្ដល់​ឱកាស​ច្រើន​​ក្នុងការ​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យផ្សារទំនើ​ប។​

លោកបាន​បញ្ជាក់​​ថា៖ «យើងនៅមានឱកាសច្រើន ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​​វិស័យ​​នេះ​ ហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងមិចឱ្យអត្រាភាគរយនៃ​ការ​លក់​ដូរ​ក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប​នេះកើនឡើង»

លោក Michael Vong ក៏បានសង្កេត​ឃើញថា អត្រា​នគរូបនីយកម្ម​របស់​ប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងប្រហែល ​២០ភាគរយជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយ​មាន​មនុស្សជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរ​មក​រស់​នៅទីក្រុង ដែល​ធ្វើឱ្យ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញរីកធំទៅៗ​ ជាពិសេស​ប្រជាពលរដ្ឋជំនាន់ថ្មីដែលកំពុងតែកើនឡើង។

បើតាមការព្យាករណ៍របស់អ្នកជំនាញកន្លងមកថាមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញ និងផ្សារទំនើប នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មលក់រាយរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគត ហើយនគរូបនីយកម្មទីផ្សារដែលកើនឡើងយ៉ាងលឿននេះកំពុងជម្រុញឲ្យមានតម្រូវការមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទំនើបខ្នាតធំ៕

((ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង រីថែល)

(ផ្សារទំនើប Parkson Mall)

(ផ្សារទំនើប សុវណ្ណា)

(ផ្សារទំនើប អូឡាំព្យារ)

(ផ្សារទំនើប Aeon Mall I)

អត្ថបទដោយ: Nary