ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្នុងគម្រោង

ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្នុងគម្រោង
ដោយ: Richard I Veldon, MCIOB, MAiB, MAIPM, MSIB CEO, Principle Consultant ក្រុមហ៊ុន៖ VELDON CORPORATION (Singapore) PTE. LTD. អ៊ីម៉ែល: [email protected] វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើការពិចារណាទៅលើការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទាំងមូលដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅរបស់អតិថិជនដែលស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារសម្រាប់គម្រោងដែលបានស្នើសុំ។ ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រផ្ដោតទៅលើមុខងារ និងប្រធានបទសំខាន់ៗហើយក៏ផ្ដោតទៅលើ រាល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ និងសទ្ទានុក្រមនៃចំណងជើងសំខាន់ៗដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ៖
 • ជម្រើសអភិវឌ្ឍន៍
 • ការត្រួតពិនិត្យបទបញ្ញត្តិ
 • ឧបសគ្គកសាងអាគារ និងមូលដ្ឋាន
 • ការវិភាគលើចំណាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
 • ជម្រើសផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន
 • ការចូលរួមរបស់អ្នកវិនិយោគទុន
 • ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ និងរយៈពេលនៃគម្រោង
 • ការសិក្សាពីលទ្ធភាព និងការវិភាគលំហូរសាច់ប្រាក់
 • យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគម្រោង
 • ជម្រើសនៃការផ្តល់គម្រោង។
ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្ត និងការគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មរួមមានការណែនាំឬការចាប់ផ្តើម: -
 • វិភាគទីផ្សារ
 • ការសិក្សាពីលទ្ធភាព
 • ការកំណត់គម្រោង និងការអភិវឌ្ឍការរចនាសង្ខេបរបស់អតិថិជន
 • និយមន័យនៃក្រុមការងារអ្នកពិគ្រោះយោបល់ និងវិសាលភាពការងារ
 • លទ្ធកម្មនៃការប្រឹក្សាយោបល់ ការវាយតម្លៃសំណើរ និងរង្វាន់
 • ការរៀបចំផែនការចំណាយដំបូង
 • កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ / កម្មវិធីគម្រោងនិងកាលវិភាគឯកសារ
 • ការជ្រើសរើសជំរើសនៃការផ្តល់ជូនគម្រោង
 • ថ្លៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងដំណើរការដេញថ្លៃដើម្បីឲ្យមានការអនុម័ត
 • ទំរង់នៃកិច្ចសន្យា និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការបំពេញការងារ
 • បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ដគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងនីតិវិធីរដ្ឋបាលជាដើម ។
បញ្ជីខាងលើនេះគឺជាលក្ខណៈធម្មតាហើយត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគម្រោងខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំបំផុត។ ការគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មគម្រោងត្រូវ ធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ជាក់ថាបានបញ្ចប់ដំណើរការគម្រោង។ សកម្មភាពលទ្ធកម្មត្រូវបានកំណត់ជាទូទៅ និងត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុន និងត្រូវបានគេចម្រាញ់ពេញមួយវដ្តជីវិតរបស់គម្រោងដើម្បីធានាបាននូវការផ្លាស់ប្តូរគោលដៅរបស់គម្រោង។ តើអ្នកណាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្ម?
 • អតិថិជន / ម្ចាស់គ្រប់គ្រងគម្រោង
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ការរចនាសំខាន់ៗ
 • អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ការ​សាង​សង់
 • អ្នកម៉ៅការគ្រប់គ្រង
 • អ្នកម៉ៅការទូទៅ
 • កញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្ម ឬអ្នកម៉ៅការរាយរង និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗ។​ ឧទាហរណ៍ដូចជា ជញ្ជាំងវាំងននជាដើម។
វិធីសាស្រ្តនៃលទ្ធកម្មអាចប្រែប្រួលប៉ុន្តែដំណើរការស្រដៀងគ្នាអាចយកអនុវត្តជាធម្មតាបាន។ សទ្ទានុក្រមនៃវាក្យស័ព្ទ និងការពន្យល់ខ្លីៗ: - ជម្រើសអភិវឌ្ឍន៍គ្របដណ្តប់គ្រប់ជម្រើសអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសម្រាប់អ្នកស្នើសុំឬអ្នកបង្កើតគម្រោង។ ទាំងនេះអាចជាលំនៅដ្ឋាន ការលក់រាយ ពាណិជ្ជកម្ម ការិយាល័យឬការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាការអភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះ។ ចូរចំណាំថា អ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេពេញចិត្ត វាត្រូវតែស្របតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាល ។ ការត្រួតពិនិត្យបទបញ្ជាទាក់ទងទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយច្បាប់ រួមមានសមាមាត្រគ្រោង ការណែនាំអំពីផែនការ តម្រូវការតាមច្បាប់ និង ការរឹតបន្តឹង។ ល។ ឧបសគ្គអគារ និងមូលដ្ឋានត្រូវសិក្សារួមមាន ទំហំនៃទីតាំង អគារជាប់គ្នា ស្រមោលអគារ ផ្លូវសាធារណៈ  ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ  សេវាកម្មក្រោមដី  ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនស្ទ្រីម ឬផ្លូវទឹក ព្រមទាំងសិក្សាទៅលើថាតើមានដើមឈើសំខាន់ៗក្នុងទីតាំងអគារឬយ៉ាងណា ។ ការវិភាគការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍន៍៖ សំដៅទៅលើការធ្វើផែនការចំណាយ និងការងារដែលអាចធ្វើទៅបានដោយអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងប្រភេទការងារនេះ។ វានឹងប្រៀបធៀបគំរូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនសម្រាប់តំបន់ដែលបានស្នើឡើងដើម្បីស្វែងរក ROI ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ ឬអ្នកបង្កើតគម្រោងឬអ្នកវិនិយោគ។ ជម្រើសផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានត្រូវអនុវត្តចំពោះម៉ូដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្សេងៗ ដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកស្នើសុំគម្រោងដែលអាចរួមមាន សាច់ប្រាក់នៅដៃធនាគារ ឬទម្រង់ផ្សេងៗនៃប្រាក់កម្ចី   ទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាជាមួយដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត ឬដៃគូដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះ ។ ការចូលរួមរបស់អ្នកវិនិយោគទុនគឺប្រព្រឹត្តិទៅនៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រគម្រោងធ្វើការអញ្ជើញអ្នកវិនិយោគទុនដទៃទៀតឱ្យចូលរួមក្នុងគម្រោង។ តាមរយៈការធ្វើបែបនេះ ឱកាសនឹងមានសម្រាប់បុគ្គល ឬក្រុមដើម្បីចូលរួមជាមួយអ្នកផ្តួចផ្តើមដោយការផ្តល់កម្រិតនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាថ្នូរនឹងការចែករំលែកភាគហ៊ុនភាគលាភ ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។ ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍ និងរយៈពេលគម្រោង ជាពិសេសគម្រោងធំៗជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងដំណាក់កាលនេះ។ នោះមានន័យថាផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះនឹងត្រូវពន្យារពេល និងសាងសង់នៅពេលក្រោយ។ ផ្ទុយទៅវិញគម្រោងអាចត្រូវបានឆ្លងកាត់គ្រប់តំណាក់កាលទាំងអស់នៃគម្រោងក្នុងពេលតែមួយ។ នៅក្នុងបរិបទគ្រប់គ្រងគម្រោងវិញ  នេះត្រូវបានសំដៅដល់កម្មវិធីដែលមានគម្រោងច្រើនជាងមួយ។ វាក៏អាចត្រូវបានសំដៅដល់ការប្រមូលផ្ដុំនៃគម្រោងក្នុងបរិបទគ្រប់គ្រងគម្រោងផងដែរ។ រយៈពេលនៃគម្រោងនេះមានន័យយ៉ាងសាមញ្ញថាជាចន្លោះពេលវេលាចាប់ផ្ដើមគម្រោង រហូតដល់គម្រោងបញ្ចប់ទៅវិញ។ គួរកត់សម្គាល់​ដែរថា នៅពេលដែលគម្រោងចាប់ផ្ដើមដំណាក់ការ នោះការបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម និងរយៈពេលសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗអាចប្រែប្រួលក្នុងករណីខ្លះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងធំ ៗ ។ ការសិក្សាលទ្ធភាព និងការវិភាគលំហូរសាច់ប្រាក់ ៖ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើធាតុផ្សំទាំងអស់សម្រាប់គម្រោងក្នុងលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ។ វាក៏ផ្ដោតទៅលើការបង្កើតគម្រោងមួយថា តើអ្វីដែលជាផ្នែកនៃការបង្កើត ឬដំណាក់កាល និងថាតើអ្វីដែលជាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គម្រោង។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតតើអ្វីទៅដែលគម្រោងនេះរួមបញ្ចូល។ ការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍន៍ និងការស្ថាបនាត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើអត្រាទីផ្សារ និងតំបន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬ GFA ដែលអនុញ្ញាតឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ឬគោលការណ៍ណែនាំដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋ ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ការព្យាករណ៍ការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍសាងសង់   ការព្យាករណ៍លើការលក់ ឬចំណូលពីការជួល ឬការបង់រំលោះអាចត្រូវបានគេគណនា។ នេះនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណេញដែលអាចបង្កើតបានជាមូលដ្ឋាននៃ ROI​ (លុយអាចបង្វិលវិនិយោគទុនវិញ) ដល់អ្នកគាំទ្រគម្រោង។ យុទ្ធសាស្រ្តគម្រោងទីផ្សារ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកទីផ្សារដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់គម្រោងផងដែរ។ ជាទូទៅការធ្វើបែបនេះនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើនិន្នាការទីផ្សារ និងការព្យាករណ៍ជាពិសេសនៅពេលដែលគម្រោងលំនៅដ្ឋាន ឬសមាសភាគផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ដាក់លក់នៅពេលបញ្ចប់ដំណើរការសាងសង់។ នេះក៏នឹងបញ្ជាក់ពីពេលវេលាថា តើឱកាសនឹងបើកបិទនៅពេលណា ដែលនេះជាការទស្សន៍ទាយពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើការលក់ និងគម្រោង ROI ។ ជម្រើសបញ្ជូនគម្រោងដែលបានស្នើត្រូវបានពិភាក្សាពីមុនដូចជាការស្នើសុំថ្លៃឈ្នួលសំណងការបែងចែក  ការគ្រប់គ្រងសំណង់  កិច្ចសន្យាការគ្រប់គ្រង ការរចនានិងការសាង កិច្ចសន្យាថ្មី និងកិច្ចសន្យាដែលបានចរចារហើយ។ គុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ និងកំរិតហានិភ័យអាចខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង (សូមពិនិត្យមើលគំរូផ្សេងទៀតនៅក្នុងសៀវភៅសម្រាប់ឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀត) ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ផលចំណេញសំខាន់ៗដែលបានមកពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍មានដូចខាងក្រោម៖ -
 • សម្រេចការរប្រើប្រាស់ដីឲ្យបាននូវកម្រិតល្អខ្ពស់បំផុត។
 • បង្កើនប្រាក់ចំណេញអតិផរណារបស់អ្នកវិនិយោគទុន។
 • បង្កើតប្រតិបតិ្តការលំហូរសាច់ប្រាក់វិជ្ជមាន និងតម្លៃបច្ចុប្បន្នសុទ្ធរបស់គម្រោង។
 • មានអត្រាចំណូលច្រើនជាងការចំណាល
 • ធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងការវិនិយោគដទៃទៀត។
 • បង្កើនការចំណាយមូលធនតាមរយៈការប្រើប្រាស់មូលធនដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុន។
 • ផ្តល់ការប្រើប្រាស់ភ្លាមៗក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍ។
 • តើអ្វីជាការរួមចំណែករំពឹងទុកចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគ្រាស?
 • កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមានលើការសាងសង់ និងទីផ្សារតាមរយៈគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងសរុប ។
អត្ថបទដោយ: Medikan